Dom i Ogród

Przyłącza wodne: od czego zacząć?

Przyłącza wodne: od czego zacząć?

Nie zawsze kupując działkę mamy od razu na niej przyłącza wodne. Będą one niezbędne nie tylko do samego mieszkania, ale i przydadzą się podczas budowy. Zazwyczaj sieci wodociągowe i kanalizacyjne znajdują się w niedalekiej odległości od działek i należą do gminy lub urzędu miasta. Chcąc wykonać przyłącze wodne, trzeba jednak zadbać o wiele formalności. Od czego zacząć starania o podciągnięcie wody do działki?

Przyłącza wodne – jakie formalności?

Starania o przyłącze wodne należy zacząć od dopilnowania formalności. Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek do miejscowego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, żeby wydał dokumenty odnośnie warunków przyłączenia. Dołączyć do formularza trzeba mapkę (w 2 egzemplarzach) z naniesionymi przyłączami wody i dokument potwierdzający prawo własności do działki (np. akt notarialny). Mając już warunki techniczne, należy udać się do przedsiębiorstwa, które ma stosowne uprawnienia, by doprowadzić wodę do działek. Przyłącza wodne realizuje firma czystyzysk.com.pl, której oferta skierowana jest zarówno do osób prywatnych budujących domy jednorodzinne, jak i do inwestorów. 

Po zakończeniu prac należy zgłosić to do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągów. Wówczas podłączenie zostanie sprawdzone przez inspektora technicznego, który dokona odbioru powykonawczego. Jeśli będzie ono zgodne z projektem, wtedy spisany zostanie protokół odbioru końcowego. Musi być on podpisany przez kilka osób, w tym dystrybutora wody, inwestora oraz wykonawcę.

Po pozytywnej ocenie inspektora technicznego, wykonanie przyłącza jest zgłaszane do „wodociągów”. Kolejnym krokiem jest zamontowanie wodomierza, który jest własnością dystrybutora i to on ponosi ten koszt. Jednocześnie następuje podpisanie umowy z wodociągami. Ta usługa nie jest obarczona dodatkowymi kosztami.

 

Ile kosztują przyłącza wodne?

Nie ma już potrzeby uzyskiwania pozwolenia na budowę przyłącza wodnego, co nie oznacza, że niweluje to wszelkie koszty. Osoby chcące dociągnąć wodę do działki, muszą sporządzić projekt przyłącza, co wiąże się z wydatkiem około 1 000 – 2 000 zł. Cena wykonania przyłącza uzależniona jest od odległości od sieci wodociągowej, wielkości działki, liczby punktów poboru wody i samego projektu. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z wydaniem warunków przyłączeń, mapami, uzgodnieniami w wodociągach, odbiorem przyłącza itp.

Budowa przyłącza wodnego to kolejne koszty. Wiążą się one nie tylko z wykonaniem samego przyłącza, ale też z budową studni wodomierzowej, budową miejsca, gdzie znajdzie się wodomierz główny, zakupem urządzenia pomiarowego itp. Do tego może jeszcze dojść koszt wykonania nawiertki lub innych prac budowlanych, co nie jest tanie. Sam koszt budowy przyłącza wodnego to już indywidualna wycena firmy, która się tym zajmuje. Ostateczna kwota może być uzależniona od lokalizacji, ale i warunków na działce. Nawet opłaty związane z dokumentacją mogą różnić się w niektórych regionach Polski, ponieważ są one regulowane przez prawo miejscowe.

Similar Posts