Finanse

O czym warto pamiętać zarządzając ryzykiem portfela?

O czym warto pamiętać zarządzając ryzykiem portfela?

Każdy instrument finansowy jest źródłem niepewności oraz potencjalnej straty. Im większe ryzyko, tym większa szansa na osiągnięcie zysku. Na szczęście inwestor posiada narzędzia, które pozwalają mu minimalizować ryzyko przy zachowaniu szans na zyski. Aby lepiej przygotować portfel na nieprzewidziane, warto jest poznać różne rodzaje ryzyka i metody na ochronę portfela.

Główne rodzaje ryzyka 

Na rynku istnieją różne rodzaje ryzyka i dotyczą one konkretnych obszarów działalności inwestycyjnej: 

  • ryzyko instrumentu – wiąże się z działalnością spółki. Istnieją firmy o bardzo małym ryzyku działalności, takie jak budownictwo, branża spożywcza itp. oraz spółki wysokiego ryzyka – spółki technologiczne lub startupy. 
  • ryzyko płynności – płynność danego instrumentu wpływa również na ryzyko rynkowe. Spółki o dużej płynności mogą ulegać dużym wahaniom kursu, chociaż jest to dużo bardziej prawdopodobne na płytkim rynku. 
  • ryzyko systemowe – jest to ryzyko powodujące, że wszystkie akcje należące do danego indeksu lub segmentu gospodarki mogą wejść w trend spadkowy lub wzrostowy (w przypadku inwestorów rynku niedźwiedzia). 

Największe ryzyko występuje, jeśli inwestor posiada akcje tylko jednej spółki. Warto zwiększać ilość instrumentów w portfelu inwestycyjnym. W takim przypadku inwestycja jest mniej narażona na straty. Kluczowym pojęciem jest dywersyfikacja – utrzymywanie wielu walorów o niskiej korelacji. 

Gdzie jest największy wybór instrumentów pochodnych?  

Do zmniejszania ryzyka mogą posłużyć instrumenty pochodne, którymi handluje się na międzynarodowych rynkach finansowych. W zawieraniu i rozliczaniu transakcji dużą rolę odgrywają pośrednicy finansowi. Są to instytucje posiadające dużą reputację i mocną pozycję rynkową. Profesjonalne platformy brokerskie zapewniają ogromne wsparcie dla inwestorów, oferują im zniżki i zapewniają możliwości kredytowania. Warto obejrzeć ofertę instrumentów pochodnych Saxo, która umożliwia pełny dostęp do narzędzi analitycznych i atrakcyjne warunki współpracy. 

Jak wygląda ryzyko instrumentów pochodnych? 

W przypadku derywatów ryzyko jest uzależnione od w sytuacji panującej na rynku. Jest ono implikowane zmiennością, która występuje w czasie notowań. Dla instrumentów pochodnych najmniejsze ryzyko jest w skrajnych sytuacjach – gdy kurs przyjmuje wartości minimalne bądź maksymalne. Jeśli kurs się stabilizuje, to wtedy jest największe ryzyko dla derywatów. Jest to dosyć logiczne, ponieważ instrumenty pochodne stworzono właśnie po to, aby chronić przed zwiększoną zmiennością, a więc i ryzykiem. W przypadku tych instrumentów dobrym pomysłem jest zajmowanie pozycji w przypadku skrajnych wartości kursu i zamykanie ich po osiągnięciu zysku.