Porady

Odwodnienie domu – jak sobie z nim poradzić?

Odwodnienie domu - jak sobie z nim poradzić?

Zawilgocenie piwnic, czy fundamentów domu może wynikać z zignorowania wysokiego poziomu wody gruntowej albo wody, która znajduje się na powierzchni. Są sposoby, żeby temu zaradzić. Można wykonać drenaż opaskowy lub odwodnienie domu liniowe. W jakich sytuacjach będą to dobre rozwiązania? W jaki sposób wprowadzić w życie te metody? Poradzimy Ci, co powinieneś zrobić, żeby skutecznie przeprowadzić odwodnienie domu, a raczej nawierzchni wokół niego. Walkę ze zbyt dużą ilością wody opadowo-gruntowej na działce można wygrać na dwa sposoby. Zależnie od miejsca, w którym jest nagromadzona woda. Gdy problem odnosi się do wysokiego poziomu wód gruntowych, to należy zastosować drenaż opaskowy. Jest to system drenarski, który jest zlokalizowany pod ziemią wokół budynku. Natomiast jeżeli masz do czynienia z dużą ilością wody na powierzchni, to zainstaluj systemy odwodnieni liniowych. Są to korytka z rusztem, które należy ustawić na powierzchni działki. 

Gdzie umiejscowić drenaż opaskowy? Jak jest zrobiony?

Drenaż gruntowy jest dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy mało przepuszczalne, gliniaste podłoże jest na poziomie fundamentów. Gdy zwarte warstwy ziemi znajdują się poniżej poziomu fundamentów, to nie ma potrzeby wprowadzania drenażu opaskowego. Posiadanie podpiwniczenia albo jego brak jest sprawą mniejszej wagi. Najważniejszym parametrem są warunki gruntowe. Zarówno w przypadku budowli, która już jest postawiona na działce, jak i przed budową budynku z gotowego projektu domu, warto poradzić się geotechnika. Gdy odwodnienie domu jest konieczne, to trzeba zacząć planować budowę systemu. Drenaż gruntowy może być przeprowadzony w postaci rurociągu drenażowego z jednym albo dwoma filtrami. Podwójny filtr jest polecany do gruntów wyjątkowo słabo przepuszczalnych. W systemie drenażu opaskowego znajdują się: rury drenarskie z PCW, studzienki rewizyjne,     płyty drenarskie o ryflowanej powierzchni, geowłóknina.

Jak wykonać odwodnienie liniowe?

To jedna z najbardziej popularnych metod likwidowania nadmiaru wody na powierzchni gruntu. Nazywana jest odwodnieniem liniowym. System jest złożony przede wszystkim z korytek oraz rusztów. Korytka trzeba umieścić w gruncie w taki sposób, żeby ruszt znajdował się około 5 mm poniżej poziomu powierzchni. Żeby system działał prawidłowo, trzeba zaprojektować go tak, żeby zachować pewien spadek terenu w kierunku systemu odwodnienia liniowego. Wymagany spadek dna to zazwyczaj około 3 promile na 1 m. Korytka są przykryte rusztami, które są jedyną widoczną częścią systemu. 

Similar Posts